Artiklar som reder ut frågor phpBB användare kan stöta på under administrering utav phpBB

Ställ in behörighet för en kategori

För att ställa in behörigheterna för en ny kategori behöver man de lokala kategoribaserade behörigheterna. Först bestämmer du hur du vill ställa in behörigheterna. Ifall du ska ställa in dem för en grupp eller användare, använd användares eller gruppers kategoribehörigheter. De låter dig välja en användare eller grupp och sen välja vilken eller vilka kategorier du vill ställa in deras behörigheter för.

Men nu ska vi alltså se på behörigheterna för kategorier. Istället för att välja användare eller grupp, så väljer du de kategorier du vill ändra på först. Du kan välja dem manuellt från kategorilistan i övre rutan. Eller välja en kategori med underkategorier eller bara en kategori från den undre dropplistan. Skicka-knappen tar dig till nästa sida. (den visas på bilden nedan)
Bild Välj användare eller grupper att ställa in kategoribehörighet för.

Sidan för kategoribehörigheter visar två kolumner, en för användare och en annan för grupper, som man kan välja. Listorna i de kolumnerna heter hantera användare och hantera grupper. Dessa övre listor visar de som redan har behörigheter på minst en av de valda kategorierna. Du kan markera dem och byta deras behörigheter med knappen [redigera behörigheter] eller använda [Ta bort behörigheter]. Om man tar bort behörigheterna, så ser dessa grupper eller användare inte kategorierna, ifall de inte har behörighet till de valda kategorierna via en annan grupp. De undre lådorna tillåter dig att lägga till användare eller grupper, som inte ännu har behörigheter till vilken som helst av de på föregående sida valda kategorierna.

För att lägga till behörigheter för grupper, välj en eller flera grupper ur undre lådan till höger. (likadant genom att skriva in namn för användarna i den vänstra lådan) Knappen [Lägg till behörigheter] kommer att föra dig till platsen där du bestämmer behörigheterna enskilt för varje kategori du valt för de grupper (användare) du valt.

Du kan ställa in behörigheterna här på två olika sätt: Med de fördefinierade i dropplistan eller via de avancerade behörigheterna.

Båda sätten gäller som du ställer in dom, men skriver över varandra. Det enda som skiljer sätten åt är hur du ställer in dom, de är olika noggranna.