Automatisk storleksändring utav uppladdade avatarer

Öppna includes/functions_posting.php och hitta create_thumbnail() funktionen.

Den börjar med:

Den slutar med:

Ersätt HELA den sektionen med:

Spara och öppna sedan: includes/functions_user.php

Hitta:

Ersätt med:

Gå sedan till ACP > Inställningar för visningsbilder och ändra Maximal filstorlek för visningsbilder: till 862144